Категория: Работа с I-Cash – WEB

Първи стъпки – работа със СУПТО I-Cash

Първи стъпки с I-Cash

    Търсите СУПТО? I-Cash е лесен и удобен за използване софтуер с опростен дизайн. Ако все още не сте го разглеждали, направете своята регистрация сега, за да се уверите в неговите предимства. Тествайте го безплатно за 1 месец. За целта е нужно да попълните данните на вашата фирма. Получавате мейл с паролите и потребителските […]

Документи в I-CASH

Издаване на фактура I-Cash

  Видове документи – I-Cash Основни счетоводни документи се издават от всеки лицензиран софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). Освен задължителните за документите елементи, I-Cash позволява да бъдат създавани персонални документи, както и такива с допълнителни елементи – в зависимост от изискванията на клиента. Всички документи в I-Cash се генерират в PDF […]

Проформа фактура, авансова и крайна фактура в СУПТО I-Cash

Проформа фактура, авансова и крайна фактура в СУПТО I-Cash

  Издаване на проформа фактура Проформа фактурата е документ, който можете да изпратите на ваш клиент, за да го уведомите за конкретно плащане. На база на нея той заплаща сумата за стока/услуга, която предоставяте. Документът се създава от Операции – Продажба – Нова продажба. Избирате от Информация за документа Проформа фактура. ​ Избирате артикулите, попълвате […]

Импорт на артикули и контрагенти в I-Cash

Файл за импорт

  Търсите СУПТО? Искате да следите складовата си наличност и по лесен начин да управлявате продажбите си? I-Cash е доброто решение за вас. Удобен е за използвате и ви позволява бързо и лесно да въведете своите артикули и контрагенти чрез импорт. Импорт на артикули Заприхождаването на артикули чрез импорт е по-бързо в сравнение с въвеждането […]

Издаване на фактура в I-Cash

Издаване на фактура I-Cash

  I-Cash СУПТО предлага няколко варианта за издаване на фактура: в WEB – от създадена стокова разписка; в WEB – директно от продажбата; в POS – директно от продажбата. Генериране на фактура от вече създадена стокова разписка – WEB I-Cash ви дава възможност първоначално да издадете стокова разписка, а в последствие – фактура. След като […]

Доставка на артикули и връщане към доставчик в I-Cash

Ново връщане към доставчик

  Получавате фактура от своя доставчик и искате да въведете наличността в системата? Това става от Операции – Доставки. Възможно е при нова доставка да: Получите стока, която не е била налична до момента. Можете да въведете нов артикул в самата доставка. Попълвате продажната цена, избирате мерни единици, артикулни групи, партиди и др. Получите стока […]

Тегловен баркод

Тегловен баркод

    Баркодовете са въведени през седемдесетте години в САЩ. Има много и най-различни видове баркодове. В България се ползва основно EAN – 13. Първите три позиции са предназначени за код на държавата, в която се продава продукта. За България този код е 380. Следващите от четири до шест позиции са за код на производителя […]

Ценова политика и лоялни клиенти

Ценова политика

  Създаване на ценови правила в I-Cash   В зависимост от йерархичната схема във фирмата всеки един потребител има възможност да променя цените на стоките и услугите като задава различни отстъпки на стоки и услуги. В първоначалното конфигуруране на всеки един ползвател на програмата можете да зададете какъв да е максималния процент отстъпка, който той […]

Анулирани продажби

Анулирани продажби

  Анулирани продажби в I-Cash   Във връзка с измененията и допълненията в Наредба Н-18 сме добавили няколко справки, които са като задължителен елемент от СУПТО. Една от тези справки е частично анулирани продажби. В тази справка влизат всички артикули въведени в продажба и след това премахнати от нея преди тя да е завършена. В […]

Работа с отрицателни количества

Работа с отрицателни количества

  Работа с отрицателни количества I-Cash   Програмата позволява работа с отрицателни количества. За да се активира тази функционалност, свържете се с наш сътрудник. С какво трябва да се съобразим, ако ще работим с отрицателни количества? I-CASH не позволява операция на артикул с партида с отрицателни стойности дори и при активация на работа с отрицателни […]