Как да изписвате стока ръчно след приключване на операцията

Независимо дали работите с I-Cash от дълго време, или едва сега започвате, ще проявите интерес към новите функционалности, които предлагаме.

Издължаване на стока

Издължаването на стока е операция, която можете да направите при създаване на авансова и крайна фактура. Когато заредите операцията от Нова продажба, отключва се чекер Издължи автоматично. Ако го изберете, издължавате стоката автоматично, т.с. изписва се автоматично от склада.

Издължаване на стока I-Cash

След настоящите нововъведения програмата ви дава възможност да издължавате стоката ръчно. Това означава, че можете да издадете авансова или крайна фактура, но стоката все още да е в склада ви. Можете поетапно да я извеждате. Това се случва от колона Промени, икона Издаване.

Издължаване на стока I-Cash

Избирате иконата и се зареждат всички артикули от съответната продажба, както и първоначално въведените от вас количества. Сега можете да въведете стойността, която извеждате от склада. Количеството може да е различно, но не по-голямо от първоначално въведеното в документа. При всяка редакция програмата ви напомня какво количество ви остава до крайното издължаване.

Издължаване на стока - I-Cash

Издължаване на стока

След всяко издаване на стока ви се генерира допълнителна стокова разписка, която документира поредното издадено количество. Издължаването се отразява и в основната стокова разписка.

Издължаване на стока I-Cash

След като издължите стоката, първоначално заложена при съответната операция, продажбата е приключена.

Завършването на авансовата фактура се случва чрез добавяне на плащане.

Научете повече за създаването на крайна и авансова фактура.

Издължаване на стока с партиди

Ако в авансовата/крайната фактура присъства стока с партиди, при издължаването трябва да попълните всички партиди, които искате да издължите. Ако издължаването е автоматично, избирате ги в самата продажба. Ако е ръчно, избирате партидите в самото издължаване. Не е достатъчно само да изберете количеството стока.

Издължаване на стока I-Cash

Издължаване на стока I-Cash

Научете как се прави рекламация след издължаване на стока.