Защо се получават разминавания в цени и суми в документите издавани през програмата?

Всеки един софтуер трябва отговаря на изискванията на определени закони. Когато говорим за търговски софтуер какъвто в I-CASH , то той трябва да се съобразява с Наредба Н-18 и ЗДДС. И двата закона можете да намерите в интернет на официални държавни сайтове.

В тази статия няма да цитираме законите, а ще ви представим примери и ще се опитаме да обясним защо I-Cash “смята” по различен начин.

За целта сме подготвили един артикул:

Име Цена без ддс Цена с ддс Мярка
Пирон 0.10167 0.12200 бр

Моля обърнете внимание на двата скрийншота. Продаваме един и същ артикул на една и съща цена и едно и също количество. Снимка 1 е от продажба през ПОС (избран документ стокова разписка) , а вторият е през Уеб с избран документ фактура при продажба.

снимка 1:

Продажба през пос

снимка 2:

Документ фактура

Следват снимки на касоб бон от двете операции:

Продажба през ПОС Продажба през Уеб с фактура
пордажба през ПОС Продажба с фактура

Защо се получава това рзминаване?

В случаите когато имаме:

1. Данъчна фактура, в която има колона ДДС, изчислено от ОБЩАТА стойност на продажбата
2. Фискален бон, в който ДДС е изчислено от ЕДИНИЧНАТА цена на стоката

По ЗДДС се смята като се съберат всичките данъчни основи(без ДДС) и на тях се начислява ДДС, а касовия апарат работи само с крайни цени (с ДДС). Ако не е избран документ фактура продажбата ще се смята по Наредба Н-18 и ще мине преза касовия апарат с имена на продадените артикули, тяхното количество и цена. Ако е избран документ фактура ще смята по ЗДДС и на касовата бележка ще принтира само общата сума – разгледайте двете касови бележки по-горе.

Ако цените не са точни както е в примера , касовия апарат ще закръгли до втората цифра след точката. Друго важно условие е , че през касовия апарат не може да мине цена по – малка от 0.01лв.

За да не се получават подобни разминавания, съветваме нашите клиенти да започват всяка продажба през Уеб като избират вид на документ „Фактура“.