До кога трябва да интегрирате СУПТО

Наредба Н-18 – срокове 2020

Ако все още не сте наясно, срокът за ползвателите на софтуер за управление на продажбите (СУПТО) се удължава до 31.12.2020 г.

Ето какво гласи Наредба Н-18:

„§ 71   (2) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2019 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2020 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 юли 2020 г.“

Ето какво гласи Проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредбата:

„В § 71, ал. 2 думите „31 юли 2020 г.“ се заменят с „31 декември 2020 г.“

Времето лети, подгответе се от сега!

Има бърз и лесен начин да научите как се работи със СУПТО

СУПТО I-Cash е удобен по множество причини, една от които е възможността за дистанционна работа с програмата. Тъй като е облачно базиран, имате възможност за достъп до всяка една операция и справка в реално време прeз удобна WEB платформа.

Тествайте и вие безплатно сега. Регистрирайте се и се убедете колко удобен може да е работния процес със складов софтуер, отговарящ на изискванията от НАП.

Научете повече за изискванията и спецификите относно СУПТО.