Наредба Н-18 – срокове 2020

Срокът за влизане на Наредба Н-18 в сила се отлага вече нееднократно. Последната предложена дата, до която окончателно всички търговци трябва да са привели използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания, е 31.12.2020 г.

Отложените срокове и множеството редакции поставят и немалко въпроси пред различните бизнеси.

На някой от тях I-Cash отговаря в следните статии:

За да се подготвите за навлизането на Наредба Н-18, редно е първо да си изясните дали е необходимо фирмата ви да използва лицензиран софтуер. Ако е, още сега можете да:

1. Разберете какви са изискванията за касовия ви апарат

Научете дали касовия ви апарат отговаря на нормативните изисквания. Как? Свържете се със своя сервизен техник.

Ако фискалното ви устройство е модифицирано, то издаденият фискален бон трябва да генерира QR код. С него всеки купувач може да провери отчитането на продажбата в НАП. Касовите апарати изпращат данните в НАП на всеки 5 минути.

2. Потърсите СУПТО, одобрено от НАП

Наредбата изисква да използвате лицензиран софтуер. На сайта на НАП можете да проверите всички СУПТО, които отговарят на изискванията на Наредбата. За целта – последвайте линка и изберете:  

  • вход в портала за E-услуги със свободен достъп – услуги със свободен достъп – публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл 118, ал. 16 от ЗДДС. 

Преди това вижте пълния списък на регистрирани софтуери (СУПТО).Имайте предвид, че този списък не се актуализира ежедневно.

Важно е да знаете, че „ако един софтуер отговаря на изискванията на Приложение 29 от Наредба Н-18, но не е включен в списъка на НАП, то той *НЕ* може да се използва за управление на продажбите на ТО“ /търговски обект/.

I-Cash е един от лицензираните софтуери, регистриран под номерата 3 и 332 (за онлайн магазини) в списъка на НАП.

3. Тествате СУПТО

Ако сте се насочили към СУПТО, обърнете се към фирмата разработчик и попитайте какви са условията за абонамент, както и дали има възможност за тестов период.

I-Cash предлага три различни абонаментни плана:

  • Фактуриране – цени от 4.90 или 9.90;
  • Старт – цени от 14.90 или 25.90;
  • Про – цени от 29.90 или 43.90.

Имате възможност да тествате I-Cash безплатно за месец. Посетете сайта i-cash.bg и направете своята регистрация. Регистрацията не ви обвързва с абонамент. Целта е да тествате, за да прецените дали I-Cash отговаря на потребностите на вашия бизнес.

След като се регистрирате, направете своите първи стъпки в складовото стопанство:

  • създайте артикулите;
  • създайте контрагентите;
  • регулирайте количеството и др.

Не изчаквате последния момент за преминаване към СУПТО. Това ще доведе до прибързани решения от ваша страна и до неефективна комуникация между вас, разработчиците на софтуер и сервизните фирми.

Ако имате въпроси, свържете се с наши сътрудници на info@icash.bg, както и на телефоните, посочени в сайта.

► Последвайте нашата Фейсбук страница– следете актуалната информация около I-Cash.