Допълнителни услуги при интеграция и поддръжка на I-Cash търговски софтуер 

Допълнителни настройки и услуги
Продукт К-во   Мярка   Цена  
 1. Настройка на видове плащания в ПОС и касов апарат на фирма Дейзи Тех АД и ЗИТ Интернешънъл 1   бр   25.00  
 2. Настройки на диапазон фактури в ICASH и в касов апарат на фирма Дейзи Тех АД и ЗИТ Интернешънъл 1   час   50.00  
 3. Ъпдейт до последна версия на софтуера 1   час   0.00  
 4. Дневни архиви (неограничен брой докато сте наш клиент) 1   час   0.00  
 5. Подготовка на Microsoft Office за четене на файлове от системата 1   час   36.00  
 6. Оказване на помощ при анализ на инвентаризация 1   час   36.00  
 7. Настройкна на нефискален принтер 1   бр   36.00  
 8. Осъществяване на връзка с ел. везна 1   бр   25.00  
 9. Консултации свързани със софтуерни и хардуерни проблеми 1   час   36.00  
10. Създаване / редактиране на артикули  1   бр   0.50  
11. Създаване / редактиране на контрагенти 1   бр   0.50  
12. Разискване на специфичен казус (цената е фиктивна и подлежи на обсъждане) 1   час   36.00  
13. Нови функционалности ( цената е фиктивна и подлежи на обсъждане) 1   час   60.00  
14. Специфичен или последвал импорт на данни ( цената е фиктивна и подлежи на обсъждане) 1   бр   60.00  
15. Такса реактивация за достъп до архив (за един обект) 1   бр   120.00  
16. Такса деактивация 1   бр   30.00  
17. Такса реактивация 1   бр   30.00  
               

Цени на предоставени услуги на място в обект или отдалечено 
Продукт К-во Мярка Цена  
1. Първоначално обучение за един обект (в наш офис или с TeamViewer 13) 1 час 0.00  
2. Платено обучение (след проведено безплатно обучение) 1 час 36.00  
3. Поддръжка по mail и chat 1 час 0.00  
4. Поддръжка при клиент (за гр.София) 1 час 48.00  
5. Поддръжка до 5 бр обаждания по 10 мин за клиенти с договор за поддръжка 1 пакет 0,00  
6. Поддържка до 20 обаждания по 10 мин за клинти с договор за поддръжка 1 пакет 50.00  
7. Тарифа за обаждания на клиенти на I-Cash без договор  1 бр 50.00  
8.  Такса „Интеграция за СУПТО за пакет INV“ 1 бр 50.00  
9.  Такса „Интеграция за СУПТО за пакет START“ 1 бр 100.00  
10. Такса „Интеграция за СУПТО за пакет PRO“ 1 бр 150.00  
           

* Цените са без ДДС.

* Цените са на започнат час.

* Цените са валидни в работно време опоменато на началната страница на сайта.

* Цени извън работно време: официална цена + 30%.

* Цени за събота и неделя: официална цена + 50%.

Ако проявявате интерес, разгледайте хардуерите, които предлагаме и с които тестваме програмата.

Прочетете още и какво представлява СУПТО, както и как да делегирате СУПТО в НАП.