Грешки при работа със сторно операции

 

Преди да направите сторно операция през Модула за бързи продажби трябва да подготвим правата на потребителя , който ще прави сторно операции. В Уеб в меню Настройки – потребители редакция роли трябва да са чекнати двете роли на потребителя за започване и прикл’ване на сторно операции (рекламации). След което трябва да обновите базата в модула за бързи продажби (бутона долу в дясно). Трябва да сме подготвили и касовия апарат (принтер). Да е узаконен по нарредба Н-18 и ако трябва да се програмира за да може да се извършват сторно операции

забележка : Моля обърнете се към сервизната фирма , която  обслужва касовия апарат. При различните фирми производители сторно операциите са подготвени по различен начин и имат различни изисквания и възможности.

Чести проблеми с който се сблъскват нашите клиенти при ползване на Сторно операции в модула за бързи продажби :

Неактивни бутони за вид на сторно операция : не са програмирани права на оператор в касовия апарат.1. Рекламация – най – често използвания вид Сторно операция при връщане на стока.
2. Операторска грешка – ползва се при грешки от тип : вместо 1бр артикул , продадени 10бр артикули.
3. Промяна на данъчна основа – ползва се при продаден артикул на „грешна“ цена.
Грешка : стойността е извън допустимите граници обща грешка. В повечето случаи е породена от разминаване на часа на касовия апарат и тайм сървъра. Сверете часовника на касовия апарат.
Overflow Получава се при недостстъчна наличност на пари в касовия апарат  
Overflow Получава се при опит за повротно сторниране на касов бон. Някои от касовите апарати не поддържат повече от едно сторно на касов бон.  

инфо : таблицата е непълна