Софтуер само за фактури с възможност за външна връзка

Касов апарат Daisy Compact M + абонамен за ICash INV 1 година  289 лв.

Касов апарат Daisy Compact M + абонамен за ICash СТАРТ 1 година  333 лв.

Касов апарат Daisy Compact M + абонамен за ICash ПРО 1 година  468 лв.

Касовият апарат включва: Фискализация, СИМ карта с платен годишен абонамент, гаранция 1 година и договор за сервизно обслужване. 

За касов апарат на Daisy безплатно бракуване.

Всички цени са без ДДС. Офертата е валидна до 31.03.2019г.