Връзка с термален принтер

    Как да осъществим връзката с нефискален принтер Daisy Връзка с нефискален принтер Първо трябва да подготвим номенклатурите в складовото стопанство. Моля въведете потребител и парола в icash.bg/login и навигирате до менюто Настройки-Фирма-Щандове. При създаване програмата генерира един основен щанд (нефискален принтер). Ако вземем за пример търговския обект от тип ресторант тук можете да създадете […]