Ново връщане към доставчик

  Получавате фактура от своя доставчик и искате да въведете наличността в системата? Това става от Операции – Доставки. Възможно е при нова доставка да: Получите стока, която не е била налична до момента. Можете да въведете нов артикул в самата доставка. Попълвате продажната цена, избирате мерни единици, артикулни групи, партиди и др. Получите стока […]