Тегловен баркод

    Баркодовете са въведени през седемдесетте години в САЩ. Има много и най-различни видове баркодове. В България се ползва основно EAN – 13. Първите три позиции са предназначени за код на държавата, в която се продава продукта. За България този код е 380. Следващите от четири до шест позиции са за код на производителя […]