Данъчна ставка 9%

От 01 юли е в сила изменението в Закона за данък върху добавената стойност, който предвижда промени в данъчната ставка на някои стоки и услуги. Сред тях са: бебешките храни, пелените, ресторантьорските и хотелиерските услуги и книгите. Целта е да бъдат облекчени разходите на бизнесите, ощетени в най-голяма степен от ограниченията, наложени вследствие на пандемията. […]