Проформа фактура, авансова и крайна фактура в СУПТО I-Cash

  Издаване на проформа фактура Проформа фактурата е документ, който можете да изпратите на ваш клиент, за да го уведомите за конкретно плащане. На база на нея той заплаща сумата за стока/услуга, която предоставяте. Документът се създава от Операции – Продажба – Нова продажба. Избирате от Информация за документа Проформа фактура. ​ Избирате артикулите, попълвате […]