Етикет: издаване на фактура

Проформа фактура, авансова и крайна фактура в СУПТО I-Cash

Проформа фактура, авансова и крайна фактура в СУПТО I-Cash

  Издаване на проформа фактура Проформа фактурата е документ, който можете да изпратите на ваш клиент, за да го уведомите за конкретно плащане. На база на нея той заплаща сумата за стока/услуга, която предоставяте. Документът се създава от Операции – Продажба – Нова продажба. Избирате от Информация за документа Проформа фактура. ​ Избирате артикулите, попълвате […]

Издаване на фактура в I-Cash

Издаване на фактура I-Cash

  I-Cash СУПТО предлага няколко варианта за издаване на фактура: в WEB – от създадена стокова разписка; в WEB – директно от продажбата; в POS – директно от продажбата. Генериране на фактура от вече създадена стокова разписка – WEB I-Cash ви дава възможност първоначално да издадете стокова разписка, а в последствие – фактура. След като […]

Издаване на фактура с частично плащане

Издаване на фактура

    Нееднократно сме получавали запитване за създаване на крайна фактура с частично плащане. Стремежът ни е да сме полезни на клинетите, ето защо разработихме тази функционалност. Вярваме, че ще улесни работата ви. Издаване на крайна фактура За да издадете фактура на свой клиент, влизате в основното меню – Операции – Продажба – Нова продажба. Избирате […]