Издължаване на стока

издължаване на стока, авансова фактура, издължаване на стока – софтуер за продажбите, работа с I-Cash