Етикет: Наредба Н-18

Въпроси при подаването на декларация към НАП съгласно Приложение 32

Деклариране СУПТО - Приложение 32

Деклариране на СУПТО в НАП   Какво е СУПТО и аз използвам ли СУПТО? СУПТО е софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. СУПТО е всеки софтуер, който автоматизира процеса по обработката на информация за извършване на продажби на стоки и услуги, включващ проследяване върху движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването […]

Как да се подготвите за Наредба Н-18

Как да се подготвите за Наредба Н-18

    Наредба Н-18 – срокове 2020 Срокът за влизане на Наредба Н-18 в сила се отлага вече нееднократно. Последната предложена дата, до която окончателно всички търговци трябва да са привели използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания, е 31.12.2020 г. Отложените срокове и множеството редакции поставят и немалко въпроси пред различните бизнеси. […]

Анулирани продажби

Анулирани продажби

  Анулирани продажби в I-Cash   Във връзка с измененията и допълненията в Наредба Н-18 сме добавили няколко справки, които са като задължителен елемент от СУПТО. Една от тези справки е частично анулирани продажби. В тази справка влизат всички артикули въведени в продажба и след това премахнати от нея преди тя да е завършена. В […]