Нови срокове Н-18

  До кога трябва да интегрирате СУПТО Наредба Н-18 – срокове 2020 Ако все още не сте наясно, срокът за ползвателите на софтуер за управление на продажбите (СУПТО) се удължава до 31.12.2020 г. Ето какво гласи Наредба Н-18: „§ 71   (2) (Изм. – ДВ, бр. 75 от 2019 г., изм. – ДВ, бр. 8 от […]