Наредба Н-18 и ЗДДС

Защо се получават разминавания в цени и суми в документите издавани през програмата? Всеки един софтуер трябва отговаря на изискванията на определени закони. Когато говорим за търговски софтуер какъвто в I-CASH , то той трябва да се съобразява с Наредба Н-18 и ЗДДС. И двата закона можете да намерите в интернет на официални държавни сайтове. […]