Как да оправим проблем при OpenGL

  Грешка – OpenGL За да оправите тази грешка, трябва да  изтеглите 3 файла, които завършват на .dll копирате и трите файла с това разширение и ги поставяте в папка pos. Рестартирате ICashPOS.exe и сте готови. Вижте папка с файлове.