Етикет: СУПТО

Как да се подготвите за Наредба Н-18

Как да се подготвите за Наредба Н-18

    Наредба Н-18 – срокове 2020 Срокът за влизане на Наредба Н-18 в сила се отлага вече нееднократно. Последната предложена дата, до която окончателно всички търговци трябва да са привели използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания, е 31.12.2020 г. Отложените срокове и множеството редакции поставят и немалко въпроси пред различните бизнеси. […]

Наредба Н-18 и ЗДДС

Наредба Н-18 и ЗДДС

Защо се получават разминавания в цени и суми в документите издавани през програмата? Всеки един софтуер трябва отговаря на изискванията на определени закони. Когато говорим за търговски софтуер какъвто в I-CASH , то той трябва да се съобразява с Наредба Н-18 и ЗДДС. И двата закона можете да намерите в интернет на официални държавни сайтове. […]