Издаване на фактура I-Cash

  I-Cash СУПТО предлага няколко варианта за издаване на фактура: в WEB – от създадена стокова разписка; в WEB – директно от продажбата; в POS – директно от продажбата. Генериране на фактура от вече създадена стокова разписка – WEB I-Cash ви дава възможност първоначално да издадете стокова разписка, а в последствие – фактура. След като […]