Издаване на фактура I-Cash

  Видове документи – I-Cash Основни счетоводни документи се издават от всеки лицензиран софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО). Освен задължителните за документите елементи, I-Cash позволява да бъдат създавани персонални документи, както и такива с допълнителни елементи – в зависимост от изискванията на клиента. Всички документи в I-Cash се генерират в PDF […]