Списък на касови апарати за доработка

  ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (ФУ) С ДИСТАНЦИОННА ВРЪЗКА МОДЕЛИ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (ФУ) ОДОБРЕНИ ПО НАРЕДБА № Н-18/2006, ОБЯВЕНИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ/ ВНОСИТЕЛИТЕ НА ФУ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОРАБОТЕНИ С ВЪНШЕН ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДИСТАНЦИОННА ВРЪЗКА С НАП ДАТЕКС ООД № по ред модел фискално устройство (ФУ) тип ФУ 1 DATECS DP 50-02 ЕКФП […]