Минимални изисквания за хардуер

    От какъв ресурс се нуждае I-Cash , за да работи коректно? Преди да преминем към изискванията, нека да погледнем няколко настройки на операционната система: Моля, обърнете внимание на следните особености, ако имате проблеми с графичния интерфейс на приложението: През Control Panel – Display Properties/Settings/Advanced, опцията Font Size трябва да е установена наSmall Fonts. За Windows®7/8/8.1/10, през Control […]