Ценова политика

  Създаване на ценови правила в I-Cash   В зависимост от йерархичната схема във фирмата всеки един потребител има възможност да променя цените на стоките и услугите като задава различни отстъпки на стоки и услуги. В първоначалното конфигуруране на всеки един ползвател на програмата можете да зададете какъв да е максималния процент отстъпка, който той […]