Режим фискален принтер

  Как да подаваме команди по интерфейс към касовия апарат/принтер от компютър Режим Фискален принтер За да осъществим комуникация между касов апарат/принтер и компютър трябва да „влезем“ в определен режим на фискланото устройство. За всеки един производител трябва да конфигурираме по различен начин настройките, за да осъществим връзката. Тази операция е детайлно описана в ръководството […]