Как да се подготвите за Наредба Н-18

    Наредба Н-18 – срокове 2020 Срокът за влизане на Наредба Н-18 в сила се отлага вече нееднократно. Последната предложена дата, до която окончателно всички търговци трябва да са привели използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания, е 31.12.2020 г. Отложените срокове и множеството редакции поставят и немалко въпроси пред различните бизнеси. […]