Минимални изисквания за работа с I-Cash

Минимални изискания за търговски софтуер /софтуерна среда и хардуерни характеристики/ В таблиците в тази статия ще намерите информация за минимални и оптимални изисквния за стартиране на програмата.  Допълнително са изброени и някои последвали настройки  основно за коректно разчитане на таблиците със справки, които можете да импортнете или експортнете от програмата – файлове с разширение .xls и […]