I-Cash СУПТО предлага няколко варианта за издаване на фактура:

  • в WEB – от създадена стокова разписка;
  • в WEB – директно от продажбата;
  • в POS – директно от продажбата.

Генериране на фактура от вече създадена стокова разписка – WEB

I-Cash ви дава възможност първоначално да издадете стокова разписка, а в последствие – фактура. След като операцията е завършена, тя се отразява в списъка с продажби. В последната колона – Промени – са поместени икони, които ви дават различни опции. Една от тях е Генерирай фактура. Кликвате върху иконата, зарежда ви се продажбата.

Генериране на фактура I-Cash

В Информация за документа можете да изберете какъв да е типът документ. По подразбиране е зададена Фактура. Ако при продажбата не е избран Контрагент, трябва да го зададете.

Генериране на фактура I-Cash

В края на документа избирате бутон Запази.

Генериране на фактура I-Cash

Генерираната фактура можете да видите в списъка с Операции (към съответната операция) – Документи (от колона Промени). Кликвате върху иконата и ви се зареждат всички документи, създадени към тази операция. Фактурата е в PDF формат. Можете да я:

  • принтирате;
  • разгледате;
  • изпратите по мейл.

Документа можете да намерите и в Документи – Списък фактури.

Генериране на фактура I-Cash

Генериране на фактура в продажба – WEB

Можете да създавате фактура в самата продажба. Влизате в Операции – списък Продажби и избирате Нова продажба. В Информация за документа по подразбиране се генерира стокова разписка. Вие избирате какъв тип документ да създадете. В конкретния случай избирате Фактура.

След това избирате контрагента.

Генериране на фактура I-Cash

Избирате конкретните артикули. Можете да ги заредите един по един или чрез импорт от файл (CSV, XLSX, XLS). Попълвате остатъка и избирате бутона  Разпечатай  в края на документа.

Генериране на фактура I-Cash

Генериране на фактура POS

За да създадете фактура от POS, избирате артикулите, които ще фактурирате. След това избирате иконата за Контрагент. Имате две възможности:

  • създавате нов контрагент;
  • избирате вече съществуващ.

Генериране на фактура I-Cash

След като сте избрали контрагента и искате да приключите сметката, кликвате върху Касов бон. Отметвате Фактура и избирате Разпечатване.

Генериране на фактура I-Cash

Важно е да знаете, че диапазоните на фактурите в WEB и в POS трябва да са различни.

Вижте как да създадете и други основни документи в I-Cash СУПТО.