Търсите СУПТО? I-Cash е лесен и удобен за използване софтуер с опростен дизайн. Ако все още не сте го разглеждали, направете своята регистрация сега, за да се уверите в неговите предимства. Тествайте го безплатно за 1 месец. За целта е нужно да попълните данните на вашата фирма. Получавате мейл с паролите и потребителските имена, с които влизате в системата. След това можете да смените паролите от Настройки – Потребители.

В зависимост от вашия бизнес, избирате един от нашите три пакета:

 • Фактуриране – издаване на счетоводни документи, няма възможност за следене на складова наличност.
 • Старт – издаване на счетоводни документи и следене на складова наличност.
 • Про – включва и: производство, партиди и следене на срок на годност.

Детайлни данни за всеки отделен пакет, както и за цените на всеки от тях, можете да видите в сайта на I-Cash. По подразбиране на тестовите стопанства се задава Старт пакет, освен ако клиентът не заяви желание за активация на друг.

Първите стъпки, които трябва да предприемете, са:

 • създаване на артикули (и артикулни групи);
 • създаване на контрагенти;
 • регулиране на наличностите.

Тестовият период ви позволява да създавате различни операции, за да свикнете да работите със системата. Започнете с:

 • продажбите;
 • генерирането на фактури;
 • доставките и новите връщания към доставчици.

Създаване на артикули

Артикулите в I-Cash СУПТО могат да се създадат и в самата система, и да бъдат импортирани чрез файл.

Създаването на артикули в системата става от Стоки – Артикули – Добави нов артикул. Записвате наименованието, артикулния номер, цените. Всеки артикул може да бъде стока или услуга. В Допълнителни данни задавате изображение. Всеки артикул може да участва в рецепта.  Доставната цена на стоката се определя в зависимост от предходната доставка.

Импортът на артикулите става от Настройки – Импорт – Импорт на артикули и се осъществява посредством таблица в следните формати: .xls, .xlsx, .csv. Ако до момента сте използвали друг софтуер, но можете да направите експорт на данните в някой от тези формати, можете лесно да преминете към работа с I-Cash – чрез импорт на артикулите и контрагентите.

Задължителни за импорта са: наименованието на артикула, данъчната група и мерната единица. Можете да добавите до 3 различни баркода. Препоръчително е да изтеглите примерната таблица, за да видите как да попълните коректно своята.

Въвеждане на контрагенти

След като сте въвели артикулите, трябва да създадете и контрагентите, за да можете да извършвате различни операции.

Ръчно въвеждане на контрагенти – става от Контрагенти – Добави нов. Избирате дали да бъде клиент или доставчик. Въвеждате ЕИК номера и автоматично ви се генерират данни за конкретната фирма. Попълвате контактите, банковите данни и др.

Импортът на контрагенти става от Настройки – Импорт – Импорт на контрагенти в следните формати: .xls, .xlsx, .csv. Задължителни полета за попълване тук са: име на контрагента, тип – “CLIENT”, “SUPPLIER”, “PARTNER”и код на държавата. Препоръчително е да изтеглите примерната таблица, за да видите как да попълните коректно своята.

Регулиране на наличностите чрез ревизия

След като веднъж вече сте въвели артикулите, е нужно да регулирате количествата. Това правите чрез ревизия. Ако в момента започвате своята дейност, можете да заприходите количествата и чрез доставка – като въведете всички документи, които сте получили от доставчиците.

Ревизията можете да направите по няколко различни начина:

 • Въвеждане на артикул по артикул – препоръчително е да използвате тази вариант, ако няма да регулирате цялата наличност веднага.
 • Ревизия по списък – въвеждате наличността на всички артикули. Ако завършите ревизия без да въведете всички наличност, те остават с нулеви бройки.
 • Ревизия чрез импорт – избирате По артикул, а след това в дясното поле виждате примерна таблица, която можете да изтеглите. Във вашата таблица (.xls, .xlsx, .csv. формат) попълвате артикулен номер и количество. След това импортирате.
 • Ревизия по артикул чрез баркод четец.

Възползвайте се от своя тестови период и достъпа до различните операции.

Продажба

Нова продажба създавате от Операции – Продажби. Можете да създавате стокови разписки, фактури, проформи. Избирате артикулите, имате възможност и да създавате нови в самата продажба. Цените на артикулите са без ДДС, но можете маркирате отметката Покажи колона на цена с ДДС и данъкът добавена стойност ще се изписва. След като сте избрали всички артикули, попълвате остатъка и приключвате сметката. В продажбата можете импортирате артикули, да избирате отстъпка върху всички артикули или върху конкретни.

Доставка и ново връщане към доставчик

Доставката представлява заприхождаване на стоката, получена от вашите доставчици. Можете да изберете да се визуализира цената от предходната доставка.

Оказва се, че сте въвели некоректно артикулите в доставката? Можете да направите редакция на доставката (до 23:59 часа на същия ден) или корекция към доставчик през следващите дни. Подробно описание на всяка от операциите можете да прочетете в статията „Доставка на артикули и връщане към доставчик в I-Cash”.

Създаване на фактура

Когато заредите нова продажба, системата ви генерира стокова разписка. Вие избирате какъв документ да ви се генерира. Ако използвате единствено фактури, свържете се отдел Поддръжка, за да зададем съответните настройки за работа само с фактури.

Подробна информация за това как се генерира фактура можете да прочетете в статията „Издаване на фактура в I-Cash”.

Ако до момента сте използвали друг софтуер, свържете се с нас, за да зададем диапазон на фактурите. Важно е да знаете, че диапазона на фактури в WEB и POS трябва да е различен.

Модул Каса

Ако решите, че започвате работа с I-Cash, свързвате се с отдел Поддръжка, за да активира модул Каса.

За да инсталирате модула за бързи продажби, съответно – да започнете и работа с касовия апарат, трябва да:

 • използвате Windows 7, 8 или 10 или Android.
 • изтеглите модула от началната страница на вашето стопанство.

Вижте видеото, което ще ви помогне да инсталирате модула.

Следвате оказаните стъпки във видеото. Ако имате затруднения, свържете се с отдел Поддръжка за съдействие.

След като решите да започнете работа с I-Cash, позвънете ни или ни пишете, за да изпратим на посочения от вас мейл проформа фактура. Заплащате по банков път и започвате работа.

Прочетете още какво представлява СУПТО и какви са спефиките при работата със софтуер, одобрен от НАП.