Издаване на проформа фактура

Проформа фактурата е документ, който можете да изпратите на ваш клиент, за да го уведомите за конкретно плащане. На база на нея той заплаща сумата за стока/услуга, която предоставяте.

Документът се създава от Операции – Продажба – Нова продажба. Избирате от Информация за документа Проформа фактура.

Избирате артикулите, попълвате остатъка и избирате Запази или Разпечатай.

Разпечатай – генерира се проформа фактура, която можете да видите в Документи (колона Промени в списъка с продажби).

Запази – генерира се оферта. Можете да я видите на същото място. Самата проформа е отбелязана като отворена операция (маркирана в син цвят). Статусът ѝ ще се промени, когато я завършите.

Клиентът може да направи частично или цялостно плащане към вас на база на документа, който сте му изпратили.

Ако договорката ви е за частично плащане, създавате авансова фактура. Ако клиентът ви заплати цялата сума – издавате директно фактура.

Авансова фактура

Създавате проформа фактура. Намирате я в списъка с продажби, избирате Редактиране, посочвате като тип документи авансова фактура и попълвате сумата, която клиентът, трябва да заплати.

Можете я създадете и без първоначално генериране на проформа.

Избирате печат на авансова фактура и приключвате операцията.

За да я доплатите в последствие, избирате Добави плащане от списъка с операции. Така създавате успешно фактура от проформа.

Вижте и видеото в нашия Youtube канал, което ще ви помогне по-лесно да създадете избоените документи.