Създаване на ценови правила в I-Cash

 

В зависимост от йерархичната схема във фирмата всеки един потребител има възможност да променя цените на стоките и услугите като задава различни отстъпки на стоки и услуги. В първоначалното конфигуруране на всеки един ползвател на програмата можете да зададете какъв да е максималния процент отстъпка, който той може да даде по време на продажбата. Когато потребителят се опита да въведе отстъпка, по-голяма от зададената, програмата ще изведе грешка и няма да позволи. Въпреки че е зададен такъв максимален процент, в Роли имате възможност да забраните на този потребител да прави отстъпки. При началното конфигуриране на потребителите те влизат в системата с възможност за правене на отстъпки до 100%. Ако искате да ги ограничите, трябва да го направите ръчно в менюто: Настрйки – Потребители – Редакция.

Ценови правила I-Cash

Ценовите правила в I-Cash ви дават възможност да задавате отстъпки от разстояние, като не се налага да чакате момента на активиране на промоцията. Тя ще се активира в часа, в който е зададено да бъде стартирана. Имате възможност да планирате всичко от предходната седмица, задавайки начален и краен срок на промоцията. Има възможност тази промоция да се отрази за точно определен часови диапазон от денонощието и да се повтаря периодично само в определени дни от седмицата.

Как да зададете фиксирана цена на определени продукти?

Създавате артикулна група „Промоции“ (името е примерно). Избирате всички артикули , които ще са с нова цена и ги добавяте към тази група (редакция на артикул и чекер към въпростана група). Правите една проверка като проверявате в справката Артикули по групи дали фигурират в листа всички артикули, на които ще зададем конкретна цена различна от продажната в момента. След което избираме Ценови правила и Добави ново ценово правило. Избираме име на ценовото правило: Нова цена (името е промерно). Поетапно попълваме всички полета за часове и дни, в които да е активно (ако ги оставим празни ценовото правило ще е активно 24 часа в денонощието докато не се деактивира). Следват няколко полета, в които се задава какъв вид е ценовото правило и как точно да се изчислява. Тези полета не играят роля в това правило, за това ги пропускаме. Избираме тежест и чекера „Активно“. В таб-а артикули трябва да въведем всички артикули с новите цени. Те се визуализират в списък. След това трябва да изберем обекта , в който трябва да е активно това правило. И обектите се визуализират в списък. Запазваме ценовото правило и ако всичко е попълнено коректно то ще се визуализира в списъка с ценови правила. Вижте и видеото, за да разберете как да създадете ценово правило за определена сума.

Как да зададем порцент отстъпка на група артикули?

Искаме да направим десет процента отстъпка на всички артикули в артикулна група „Кафета“, в която са ситуирани всички марки кафе , които продаваме. Избираме добави ценово правило, което наименоваме „Десет процента отстъпка“. Избираме диапазона от часове и дни, в които да е активно избирайки бутона „Добави“. Избираме модификатор от типа, в конкретния случай, „Отстъпка в процент“. В полето „Модификатор“ въвеждаме числото „10“. Избираме прецизно закръгляне , въвеждаме приоритет (пореден номер) и избираме чекера на „Активно“. След което в таб-а „Групи“ избираме група „Кафета“ и я добавяме. След това в таб-а „Обекти“ избираме в кой обект да е активно това ценово правило. Запазваме ценовото правило и ако всичко е попълнено коректно то ще се визуализира в списъка с ценови правила.

Как да зададем отстъпка на клиент?

Първо трябва да се създаде въпросния клиент в списъка с контрагенти. Избираме добави ценово правило, което наименоваме „Два процента отстъпка“. Избираме диапазона от часове и дни, в които да е активно избирайки бутона „Добави“. Избираме модификатор от типа, в конкретния случай, „Отстъпка в процент“. В полето „Модификатор“ въвеждаме числото „2“. Избираме прецизно закръгляне , въвеждаме приоритет (пореден номер) и избираме чекера на „Активно“. След което в таб-а „Контрагенти“ избираме клиента и го добавяме. След това в таб-а „Обекти“ избираме в кой обект да е активно това ценово правило. Запазваме ценовото правило и ако всичко е попълнено коректно то ще се визуализира в списъка с ценови правила.
п.с. това ценово правило може да се ползва за карти с отстъпки в I-Cash.

Разберете и как да създадете отстъпка за диапазон от време.

Забележка:

  • Приоритетите трябва да са поредица от цели числа с начало единица и не трябва да се дублират.
  • Не може един артикул да се продава на различни цени, ако участва в ценови правила.
  • Не може един артикул, клиент или карта да участва в повече от едно ценово правило.

Вижте и други видеа в канала ни в YouTube.