Специално за Вас сме подготвили видеоуроци за работа с платформата на i-cash,
в които подробно е обяснена и показана всяка стъпка от работата.